timer
UKR
Партнерам проекта SkyBus.kiev.ua
sky bus
Оферта

"АТАСС-Бориспіль"ВАТ, в особі Пасько С.В., що діє на підставі Статуту, надалі ПЕРЕВІЗНИК, та фізична особа, що замовляє та оплачує послуги, пов'язані з бронюванням та оплатою автобусного перевезення, надалі ЗАМОВНИК, з другого боку, склали дану Угоду про наступне:


1. Предмет угоди

На підставі цієї Угоди, ПЕРЕВІЗНИК зобов'язується надати послуги, попередньо сплачені ЗАМОВНИКОМ, з автобусного перевезення ЗАМОВНИКУ чи третім особам вказаним ЗАМОВНИКОМ, а ЗАМОВНИК зобов'язується попередньо оплатити послуги з автобусного перевезення в порядку та на умовах, що визначені цією Угодою, та вказані у Маршрутному листі, що є невід'ємною частиною даної Угоди.


2. Загальні положення

1. Дана Угода носить характер публічної оферти відповідно до ст. 633, 641 глави 53 Цивільного Кодексу України і є еквівалентом "усної угоди", та у відповідності до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

2. У відповідності зі статтею 642 глави 53 Цивільного Кодексу України безумовним прийняттям умов даної публічної оферти, погодженням з її умовами без виключення та доповнення, ознайомленням як з повним текстом цієї Угоди так й зі всіма додатками до неї - акцептом оферти - вважається здійснення ЗАМОВНИКОМ платежу в рахунок оплати послуг та одержання ПЕРЕВІЗНИКОМ відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.

3. Маршрутний лист пасажира (Додаток Ⅱ до цієї Угоди) формується у відповідності з актуальною інформацією про послуги ПЕРЕВІЗНИКА, які розташовані та доступні через Програмні Комплекси "Gillbus-IDS", "Gillbus-GDS".

4. Номер Маршрутного листа пасажира генерується Програмним Комплексом "Gillbus-IDS", є унікальнім та є номером Угоди публічної оферти.


3. Права та обов'язки Сторін

 • 1. ПЕРЕВІЗНИК зобов'язується:
 • надавати Послуги, передбачені умовами даної Угоди та Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 176 від 18.02.1997р. з наступними змінами і доповненнями;
 • надавати консультації з питань, що виникають у ЗАМОВНИКА з приводу користування Послугами: оформлення замовлення, умови переоформлення та повернення Маршрутного листа пасажира;
 • зберігати конфіденційність інформації, отриманої від ЗАМОВНИКА при реєстрації, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
 • ознайомити ЗАМОВНИКА з Правилами перевезення пасажирів та з умовами оформлення замовлення, переоформлення та повернення Маршрутного листа пасажира.

 • 2. ПЕРЕВІЗНИК має право:
 • змінювати умови переоформлення або повернення коштів за невикористане перевезення, заздалегідь розмістивши інформацію в системі.

 • 3. ЗАМОВНИК зобов'язується:
 • надавати достовірну інформацію необхідну для оформлення замовлення.

 • 4. ЗАМОВНИК має право:
 • вимагати консультацій з питань, що виникають з приводу користування Послугами: оформлення замовлення, умови переоформлення та повернення Маршрутного листа пасажира;
 • вимагати підтримання конфіденційності інформації, яка надається при попередній оплаті.

4. Умови та порядок оплати

1. ЗАМОВНИК сплачує послуги перевізника шляхом 100% попередньої оплати.

2. Ціна Угоди формується з ціни фактичної вартості послуги, тарифу, зборів і податків і вказується у Маршрутному листі пасажира. Замовник сплачує послугу готівкою або безготівковим розрахунком, банківською карткою.

3. В разі відмови Замовника від отримання послуг Перевізника (автомобільного перевезення), кошти (попередня оплата за автобусні квитки), які були сплачені, повертаються ЗАМОВНИКУ згідно Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 176 від 18.02.1997р. з наступними змінами та доповненнями та Умов ПЕРЕВІЗНИКА.

4. Маршрутний лист пасажира обмінюється на борту автобуса у представника Перевізника (водія, стюарда) або на квиток у квиткових касах Перевізника. Особа, що обмінює Маршрутний лист пасажира на проїзні (перевізні) документи, зобов'язана пред'явити представнику ПЕРЕВІЗНИКА на борту автобуса чи касиру квиткової каси ПЕРЕВІЗНИКА Маршрутний лист пасажира та документ, який посвідчує її особу.


5. Строк надання послуги

Термін надання послуги встановлений в Маршрутному листі пасажира. Факт закінчення надання послуги - прибуття автобуса в кінцевий пункт, вказаний в Маршрутному листі пасажира.


6. Відповідальність Сторін

1. ПЕРЕВІЗНИК несе відповідальність за своєчасне оформлення послуги.

2. ПЕРЕВІЗНИК несе відповідальності за затримку, відміну і перенесення рейсів перевізника на умовах, вказаних у Правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 176 від 18.02.1997р. з наступними змінами та доповненнями та Правилах ПЕРЕВІЗНИКА.

3. ПЕРЕВІЗНИК несе відповідальність за рівень обслуговування на своїх рейсах.

4. Всі спірні питання, що пов'язані з отриманням Послуг ЗАМОВНИКОМ, вирішуються Сторонами з використанням особистих даних ЗАМОВНИКА, що були вказані ним при оформленні замовлення.


7. Врегулювання спорів

1. Сторони будуть регулювати шляхом переговорів будь-які спірні питання, розбіжності чи претензії, які можуть виникнути щодо цієї Угоди або у зв'язку з її виконанням.

2. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової заяви, переданої поштою або факсом.

3. У випадку, якщо сторони не зможуть досягнути згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно діючого законодавства України.


8. Заключні положення

1. Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цієї Угоди або у зв'язку з його виконанням Сторони вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим.

2. З усіх питань, не врегульованих в тексті цієї Угоди, Сторони керуються чинним законодавством України.

3. В разі внесення змін в цю Угоду, її призупинення, зупинення її дії ПЕРЕВІЗНИК оприлюднює заяву про це в системі за 10 календарних днів до відповідної дати. При цьому ПЕРЕВІЗНИК зобов'язаний надати ЗАМОВНИКУ всі Послуги, що були ним сплачені.

4. ЗАМОВНИК надає дозвіл оброблювати персональні дані: збирати, систематизувати, накопичувати, зберігати, уточнювати, використовувати, знищувати. Строк дії дозволу пасажира необмежений. ПЕРЕВІЗНИК гарантує конфіденційність отриманої інформації, окрім випадків передбачених чинним законодавством України. Обробка персональних даних здійснюється з метою ефективного виконання замовлень, договорів та ін.


9. Адреси та банківські реквізити ПЕРЕВІЗНИКА

"АТАСС-Бориспіль"ВАТ

Юридична адреса:

індекс: 08300,

м. Бориспіль,

вул. Горького, буд. 42,

корп. ____________,

офіс ____________.

Фактична адреса:

індекс: 08300,

м. Бориспіль,

вул. Горького, буд. 42,

корп. ____________,

офіс ____________.


№ ЄДРПОУ: 5538833.

Телефон: +38 (04595) 6-48-14.